Małżonkowie i rodzice

Trudności w małżeństwie i rodzinie

Trudności w małżeństwie i rodzinie
Aby stawić czoło kryzysowi, trzeba być obecnym. Jest to trudne, ponieważ czasami ludzie się izolują, żeby nie ukazywać tego, co czują, wycofują sie w małostkowe i złudne milczenie. W takich chwilach trzeba tworzyć przestrzenie, aby mówić z serca do serca. Problem polega na tym, że coraz trudniej rozmawiać ze soba w ten sposób w sytuacji kryzysowej, jeśli nigdy nie nauczyliśmy się tego czynić. Jest to prawdziwa sztuka, której uczymy się w czasach spokoju, aby wprowadzić ją w zycie w czasach trudnych /Amoris Laetita 234/.

Telefon Zaufania 9288

Instytucja pomocy rodzinie

Problemy zdrowia psychicznego

Placówki świadczące specjalistyczną pomoc w zakresie trudności emocjonalnych, psychicznych, rodzinnych (poradnictwo, diagnoza, terapia)

Dla dorosłych

 • Klinika Psychiatrii UMB w Białymstoku, Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ im. Dr St. Deresza w Choroszczy, ul. Plac Brodowicza 1, Choroszcz
 • Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Radzymińska 2, +48 85 743 40 44
 • Białostockie Centrum Onkologii, ul. Ogrodowa 12, +48 85 664 67 29, +48 85 664 67 89
 • Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok, +48 85 869 45 89
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Multimedica I Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Św. Rocha 3 (Ip. p. 18), 15-888 Białystok, +48 85 744 45 42
 • Niepubliczny Psychiatryczny ZOZ. Poradnia Zdrowia Psychicznego B. Koniecko, W. Jankowska Spółka Partnerska Lekarzy, ul. Bema 2, 15-437 Białystok, +48 85 742 25 08
 • Centrum Zdrowia Psychicznego "Leszczynowa", ul. Leszczynowa 40, 15-811 Białystok, +48 85 688 30 20, +48 502 750 512, www.leszczynowa.pl
 • Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji "Meandra", ul. Kujawska 53/1, 15-548 Białystok, + 48 85 733 35 16, www.bialystok-psychoterapia.pl
 • Niepubliczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o., ul. Marjańskiego 3 lok. 104, Białystok, +48 85 740 43 31, www.centrumstaszica.bialystok.pl


Dla dzieci

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, +48 85 745 07 88
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, ul. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz, +48 85 719 10 91, +48 85 719 12 20, www.sppchoroszcz.med.pl
 • Niepubliczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży "Anima", ul. Ks. Syczewskiego 8, 15-139 Białystok, +48 85 675 54 50

Problemy rodziny – wychowawcze

Placówki świadczące specjalistyczną pomoc dzieciom i ich rodzinom w zakresie trudności szkolnych, emocjonalnych, psychicznych, rodzinnych (poradnictwo, diagnoza, terapia)

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku, ul. Piotrkowska 2A, 15-439 Białystok, +48 85 744 53 17, tel. 85 744-53 50, www.ppp1.pl
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku, ul. Mazowiecka 35, 15-301 Białystok, +48 85 742 34 34, www.ppp1.pl
 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białymstoku, ul. Słonimska 15/1, 15-028 Białystok, +48 85 741 62 35, www.pppp.bialystok.pl
 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku, ul. Mickiewicza 31/2, 15-231 Białystok, +48 85 732 86 66, www.sppp.bialystok.pl
 • Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Włókiennicza 7, 15-464 Białystok, +48 85 746 06 23, www.rops-bialystok.pl
 • Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji ETAP przy Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie "DROGA", ul. Włókiennicza 7, 15-464 Białystok, +48 85 744 52 24, www.stowarzyszeniedroga.pl
 • Zespół Pomocy Dziecku i Rodzinie przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku, ul. Orla 2, 15-950 Białystok, +48 85 741 68 46 w.42, www.mopr.bialystok.pl
 • Ośrodek Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" SP DSK, ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, +48 85 745 05 21, zobacz tutaj
 • Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Białymstoku, ul. 11 Listopada 6, 15-320 Białystok, +48 85 742 68 38, +48 85 744 29 84
 • Ośrodek Profilaktyki i Interwencji Społecznej, ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków, +48 85 718 54 20, www.podlaska.ohp.pl
 • Punkt Informacyjny o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych, ul. Kościelna 2 (II Plebania),15-087 Białystok

Problemy rodziny - finansowe, materialne, społeczne

Placówki wspierające osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej

 • Caritas Archidiecezji Białostockiej, Referat charytatywny, ul. Warszawska 32, 15-077 Białystok, +48 85 651 90 08, +48 85 740 42 22, www.bialystok.caritas.pl
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Pracownicy socjalni przy przychodniach rejonowych, ul. Malmeda 8, 15-440 Białystok

Problemy rodziny - przemoc

Placówki oferujące pomoc psychologiczną, socjalną, prawną ofiarom przemocy

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Włókiennicza 7, 15-464 Białystok, +48 85 744 50 28, +48 85 744 50 27
 • Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej, ul. Antoniukowska 60, 15-845 Białystok, +48 85 662 08 21

Problemy rodziny – uzależnienia i współuzależnienia

Placówki udzielające porad i informacji dotyczących uzależnień oraz możliwości uzyskania pomocy w placówkach specjalistycznych

 • Punkt informacyjno-konsultacyjny Caritas Archidiecezji Białostockiej, ul. Warszawska 32, 15-077 Białystok, +48 85 740 42 22
 • Punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym przy Zespołach Pracowników Socjalnych MOPR w Białymstoku Nr 1 - ul. Mieszka I 8c, +48 85 748 2028, Nr 5 – u. Berlinga 8, +48 85 654 43 65, Nr 6 – ul. Bema 2, +48 85-745 42 61
 • Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia "MONAR", ul. Hellera 8, 15-814 Białystok, +48 85 651 65 64
 • Punkt kontaktowy Anonimowych Alkoholików Regionu Białystok, ul. Pietkiewicza 8b, 15-950 Białystok, +48 85 664 17 70

Placówki leczenia uzależnień i współuzależnienia zajmujące się diagnozowaniem i terapią osób uzależnionych i ich rodzin oraz propagowaniem zdrowego stylu życia

 • Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Włókiennicza 7, 15-464 Białystok, +48 85 746 06 23, www.ddps.rsi.com.pl
 • Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji "ETAP" przy Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie "DROGA", ul. Włókiennicza 7, 15-464 Białystok, +48 85 744 52 24, www.stowarzyszeniedroga.pl
 • Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień "Metanoia" w Czarnej Białostockiej, Caritas Archidiecezji Białostockiej, 16-020 Czarna Białostocka, +48 85 710 32 41, www.bialystok.caritas.pl
 • Ośrodek Resocjalizacji i Rehabilitacji "MONAR", Zaczerlany 25, 16-070 Choroszcz, +48 85 719 33 14
 • Poradnia i Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu SPP ZOZ im. Dr St. Deresza w Choroszczy, ul. Żurawia 1, 15-540 Białystok, +48 85 743 31 25
 • Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu SPP ZOZ im. Dr St. Deresza w Choroszczy, ul. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz, +48 85 719 10 91, +48 85 719 12 20 wew. 392 , 248, www.sppchoroszcz.med.pl
 • MZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu, ul. Storczykowa 5, 15-644 Białystok, +48 85 663 56 76