Kontakt

Informacje kontaktowe Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Białostockiej

Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Białostockiej
Studium Życia Rodzinnego

ul. Kościelna 2
15-087 Białystok

+48 506 312 676 - czynny w godzinach pracy sekretariatu

poczta@rodzinabialystok.pl

Godziny pracy:
poniedziałek, środa, piątek 18:00 - 20:00

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Białostockiej
Dyrektor Studium Życia Rodzinnego
ks. mgr lic. Łukasz Kisielewski poczta@rodzinabialystok.pl
Sekretarz Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Białostockiej
Archidiecezjalny Doradca Życia Rodzinnego
Sekretarz Studium Życia Rodzinnego
Mgr Anna Warwińska ania@rodzinabialystok.pl
+48 506 312 676
Fundusz Obrony Życia
wspiera Dom Samotnej Matki w Supraślu
działalność prolife Duszpasterstwa Rodzin
Numer konta: 60 1240 5211 1111 0000 4929 4914 z dopiskiem "Fundusz Obrony Życia" poczta@rodzinabialystok.pl