Małżonkowie i rodzice

Naturalne metody rozpoznawania płodności

autor:

Naturalne metody rozpoznawania płodności
Naturalne Planowanie Rodziny to styl życia skoncentrowany wokół pozytywnego podejścia do seksualności, płodności i otwartości na życie. Jednym z elementów tego stylu są metody rozpoznawania płodności.

Metody Rozpoznawania Płodności (MRP) ang. fertility awareness methods polegają na systematycznym prowadzeniu przez kobietę obserwacji zmian w cyklu miesiączkowym tzw. wskaźników płodności, zapisywaniu danych na karcie obserwacji cyklu a następnie interpretacji objawów i ustaleniu faz płodności i niepłodności w danym cyklu menstruacyjnym, niezależnie od regularności i czasu trwania cyklu. Jest to prosta, nieinwazyjna metoda potwierdzająca owulację w organizmie kobiety.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje metody rozpoznawania płodności za skuteczne i zaleca włączenie nauki metod do wszystkich programów promocji zdrowia oraz promowanie MRP przez pracowników służby zdrowia równolegle z innymi metodami planowania rodziny.
Metody rozpoznawania płodności mają podstawy naukowe, opierają się na biologicznej wiedzy o neurohormonalnych procesach zachodzących w organizmie kobiety. Wiedza wynikająca z obserwacji cyklu miesiączkowego kobiety pozwala na wyznaczanie fazy niepłodności przedowulacyjnej, fazę płodności oraz fazę niepłodności poowulacyjnej. Małżeństwo dzięki tym umiejętnościom ma możliwość przygotowania się i zaplanowania poczęcia dziecka, wyznaczenia terminu porodu lub odłożenia poczęcia dziecka.
Kobieta obserwująca swój cykl staje się bardziej świadoma swego ciała, funkcjonowania organizmu, zaczyna dostrzegać zależności zmienności nastojów, rozumie naturalny rytm zwiększonej aktywności i potrzebę wyciszenia i odpoczynku w zależności od fazy cyklu. Może w pełni wykorzystać swój potencjał kobiecości, rozwijać się i żyć w zgodzie z naturą i rytmem swojego ciała, zatroszczyć się o ekologię swego ciała. Dzięki temu staje się kobietą bardziej świadomą swego wpływu na poprawę relacji z mężem, dziećmi, rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami.
Metody rozpoznawania płodności są doskonałym narzędziem monitorowania zdrowia ginekologicznego i prokreacyjnego kobiety. Umożliwiają zauważenie nieprawidłowości i zaburzeń we wczesnym etapie i podjęcie leczenia we właściwym czasie. Często samo rozpoczęcie prowadzenia obserwacji sprawia, że cykle dotąd nieregularne stają się regularne. MRP mogą wspomóc leczenie medyczne małżeństwom doświadczającym trudności z poczęciem dziecka.
Ważne jest aby MRP poznawać z nauczycielem, który nauczy kobietę prowadzenia obserwacji, interpretacji wskaźników oraz odpowie na pytania i wątpliwości. Można metod uczyć się wspólnie z mężem. Mężczyzna przyjmuje współodpowiedzialność za planowanie rodziny, wspiera żonę, uczy się umiejętności interpretacji kart obserwacji cyklu. Małżonkowie nabierają większej swobody w mówieniu o sprawach intymnych, trudnościach, oczekiwaniach, stają się bardziej otwarci. Ma to pozytywny wpływ na relacje i pogłębienie więzi małżeńskiej. Potęga kobiecego cyklu tkwi w poznaniu „mowy ciała”, subtelnych sygnałów oraz informacji, które wysyła organizm kobiety w czasie tego pięknego i harmonijnego procesu przebiegającego cyklicznie w jej ciele.

Warsztaty metody rozpoznawania płodności

Dzięki warsztatom można się nauczyć

 • życia w zgodzie z naturą
 • życia w akceptacji rytmu cyklu kobiecego
 • rozpoznawania "mowy ciała"
 • akceptacji własnej płodności
 • określenia fazy płodności pary małżeńskiej
 • optymalnego przygotowania do poczęcia
 • świadomego planowania poczęcia dziecka

Program warsztatów

 • metoda rozpoznawania płodności (fertility awareness methods)
 • podstawy anatomii układu płciowego i zasady działania układu hormonalnego kobiety i mężczyzny
 • przebieg cyklu miesięcznego kobiety - główne wskaźniki płodności oraz niepłodności względnej i bezwzględnej
 • ćwiczenia interpretacji kart obserwacji cykli typowych
 • rytm cyklu kobiecego - aspekty psychologiczne
 • konsultacje indywidualne

Kontakt

Anna Warwińska

+48 506 312 676

Napromedica

ul. Antoniuk Fabryczny 10

15-741 Białystok

www.napromedica.pl

Kontakt

Prosimy o umawianie terminów wizyt telefonicznie pod numerem telefonu

+48 85 653 12 70

+48 85 653 12 75

Godziny przyjęć

poniedziałek - piątek 8.00-19.00

sobota 8.00-12.00

E-korespondencja

Rejestracja/informacja:

 • rejestracja@napromedica.pl
 • mgr Agnieszka Ostrowska FertilityCare™ Practicioner, a.ostrowska@napromedica.pl
 • mgr Agata Szadkowska FertilityCare™ Practicioner, napromedica.agata@gmail.com
 • mgr Marta Wiesławska FertilityCare™ Practicioner, mw.crms@gmail.com

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny

Agnieszka Miąsko

+ 48 692 912 844