Małżonkowie i rodzice

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest wsparciem poczętego, a nienarodzonego jeszcze dziecka, jego matki i ojca.

Duchowa Adopcja

Pełna poprawna nazwa brzmi: Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą. Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie /uroczyste lub prywatne/, które je utwierdza. Istota Duchowej Adopcji wynika z osobistej wiary, modlitewnego i uczynkowego wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa osoby adoptującej duchowo.

Kto może podjąć?

Zobowiązanie Duchowej Adopcji może podjąć każda osoba, każdego wyznania, gotowa wspierać w sposób duchowy poczęte dziecko w czasie jego rozwoju prenatalnego. 

W czym pomaga?

Propagowanie Duchowej Adopcji rozwija świadomość wartości życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Pomaga również w rozwijaniu cywilizacji życia przez promowanie wiedzy na temat życia ludzkiego, wsparcia rodziców w trudnej sytuacji zarówno materialnej, jak i duchowej. Wiedza i podejmowanie Duchowej Adopcji ma odwodzić od zamiaru popełnienia aborcji lub niszczących ludzkie zarodki praktyk "in vitro". Wiedza i podejmowanie tej posługi ma służyć kształtowaniu postaw pro rodzinnych. Osobom, które popełniły grzech aborcji, czy "in vitro", lub w jakiś sposób w niej uczestniczyły, Duchowa Adopcja może pomóc w przywróceniu równowagi ducha i przezwyciężaniu wyrzutów sumienia (syndromu postaborcyjnego). Wytrwała modlitwa wspiera w drodze do nawrócenia i pojednania w sakramencie pokuty i nawrócenia. Duchowa Adopcja umacnia ludzi w zdrowych zasadach moralnych, buduje w rodzinie poczucie więzi, wzajemnej miłości, bezpieczeństwa i solidarności, a nie zakłócony rozwój prokreacji jest gwarancją szczęśliwego życia.

Kiedy rozpocząć?

Uroczyste rozpoczęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego odbywa się zazwyczaj w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - 25 marca, kiedy obchodzony jest Dzień Świętości Życia. W sposób prywatny Duchową Adopcję można rozpocząć każdego dnia.