Studium Życia Rodzinnego

Wykładowcy

autor:

Wykładowcy
W Studium Życia Rodzinnego zajęcia są prowadzone zarówno przez osoby duchowne jak i świeckie, będące specjalistami w dziedzinach: teologia, etyka, psychologia, pedagogika, medycyna, prokreacja, NPR, doradztwo, mediacje. Na zajęcia są też zapraszani goście, którzy dzielą się praktyką swojego życia i działalności na przykład w kwestiach rodzinnych domów dziecka czy adopcji dzieci. Oto lista osób prowadzących zajęcia w roku akademickim 2020/2021:
 • dr Magdalena Szymańska
 • ks. dr Adam Ciereszko
 • ks. dr Karol Kondracikowski
 • ks. dr Krzysztof Kamiński
 • ks. dr Łukasz Marek Żuk
 • ks. dr Marek Kowalczuk
 • lek. med. Karolina Siemienowicz
 • ks. mgr lic. Łukasz Kisielewski
 • ks. mgr lic. Paweł Popielnicki
 • ks. mgr lic. Rafał Norbert Koptas
 • ks. mgr lic. Rafał Kosikowski
 • ks. mgr lic. Tomasz Kozłowski
 • ks. mgr Stanisław Bolesta
 • mgr Małgorzata Walaszczyk
 • mgr Monika Winiarska
 • mgr Anna Skrypko
 • mgr Marek Skrypko
 • mgr Anna Mojsak
 • mgr Maciej Mojsak
 • mgr Anna Warwińska
 • mgr Iwona Zdanowicz
 • mgr Tomasz Zdanowicz
 • mgr Piotr Werner
 • mgr Katarzyna Werner