Studium Życia Rodzinnego

Kilka słów o historii Studium Życia Rodzinnego

autor:

Kilka słów o historii Studium Życia Rodzinnego
Życie małżeńskie musi być wytrwałe, koniecznie wytrwałe! W przeciwnym razie miłość nie będzie mogła się dalej rozwijać. Wytrwałość w miłości, w chwilach pięknych i trudnych, kiedy pojawiają się problemy z dziećmi, problemy ekonomiczne, problemy tu, problemy tam. Ale miłość trwa, idzie do przodu, zawsze starając się rozwiązywać sprawy, aby ratować rodzinę. To jest wytrwałość: wstają codziennie rano, mężczyzna i kobieta, i popychają rodzinę do przodu /Franciszek/

Powstanie Studium:

28 marca 1996 roku dekret ks. Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego zostało utworzone Studium Życia Rodzinnego w Białymstoku.

Cel utworzenia:

 • prowadzenie prac badawczo – dydaktycznych w zakresie problematyki małżeństwa i rodziny
 • przygotowanie osób świeckich do budowania kochających się i szczęśliwych małżeństw i rodzin, do tworzenia prawidłowych relacji między małżonkami, między członkami rodziny
 • przygotowanie do działalności w środowisku kościelnym i świeckim na rzecz promowania małżeństwa, rodziny, promowania i obrony życia
 • poszerzenie refleksji o tematykę ekumeniczną, dla lepszego zrozumienia problematyki małżeństw mieszanych

Inspiracja powstania:

 • posoborowy rozwój zainteresowań tematyką małżeńską i rodziną
 • życie i pontyfikat Karola Wojtyły, następnie Jana Pawła II  w szczególny sposób poświęcony refleksji nad małżeństwem i rodziną
 • działania od 1975 roku Instytutu Studiów nad Rodziną /od 2010 roku Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW/, a także od 1981 roku Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy rzymskim Uniwersytecie Laterańskim
 • potrzeba kształcenia pracowników parafialnych poradni rodzinnych poprzedzona diagnozą stanu poradnictwa rodzinnego wizytacjami w istniejących parafialnych poradniach rodzinnych
 • inicjatywa Diecezjalnej Doradczyni Życia Rodzinnego mgr Grażyny Łaniewskiej inspirowana zachęta biskupa Stanisława Stefanka oraz ówczesnego krajowego duszpasterza rodzin ks. Kazimierza Kurka SDB
 • zmiany w ustawie o ochronie życia poczętego
 • marsze w obronie życia
 • I i II Kongres Rodzin Archidiecezji Białostockiej

Organ prowadzący:

Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Białostockiej

Dyrektor:

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

Sekretarz:

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego

Program:

 • dwuletni tryb nauki w systemie zaocznym
 • interdyscyplinarny program w odniesieniu do nauki Kościoła Katolickiego
 • formacja intelektualna uzupełniona o konferencje i wykłady, warsztaty i kursy doskonalące
  formacja duchowa: rekolekcje i dni skupienia, pielgrzymka rodzin na Jasną Górę

Uprawnienia absolwentów:

 • dyplom uprawniający do podjęcia pracy w parafialnych poradniach rodzinnych
 • możliwość kontynuowania nauki na II roku w Instytucie Studiów Nad Rodziną UKSW w Łomiankach

Wykładowcy Studium Życia Rodzinnego:

profesorowie i wykładowcy: Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Białymstoku, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zasłużeni dla Studium Życia Rodzinnego:

mgr. Grażyna Łaniewska
ks. Stanisław Szczpura
ks. dr Stanisław Zdziech
prof. Henryk Sasinowski
Teresa Sasinowska
dr Magdalena Żalek
ks. Andrzej Kondzior
ks. dr Dariusz Grelecki
ks. dr Jerzy Lachowicz
senator Jan Szafraniec

W XX letniej historii Studium naukę podjęło ok. 300 osób, z czego prawie 200 osób uwieńczyło dwa lata nauki uzyskaniem dyplomu ukończenia Studium Życia Rodzinnego.Wielu z nich kontynuowało swoją naukę w innych uczelniach, uzyskując stopień magistra nauk o rodzinie. W 2009 roku przeniesienie wykładów Studium Życia Rodzinnego do Centrum Formacji Laikatu im. Bł. Bożego Michała Sopocko przy ul. Warszawskiej 50 w Białymstoku. W październiku 2017 roku został odnowiony program wykładów w ramach Nowej Edycji Studium Życia Rodzinnego w Białymstoku. W 2018 roku w ramach Studium Życia Rodzinnego rozpoczęła się realizacja Formacji Małżeństw w dwóch propozycjach: Pogłębienie Intymności Małżeńskiej oraz Spotkania Małżeńskie /weekend podstawowy, roczna formacja w małej grupie i weekend pogłębiający/.

Od 2023 roku Studium Życia Rodzinnego jest częścią Instytutu Teologicznego w Białymstoku. Na mocy afiliacji do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwenci otrzymają dyplom tejże Uczelni. 


zobacz Studium Życia Rodzinnego