NATURALNE PLANOWANIE RODZINY

Naturalne Planowanie Rodziny to styl życia skoncentrowany wokół pozytywnego podejścia do seksualności, płodności i otwartości na życie. Jednym z elementów tego stylu są metody rozpoznawania płodności.

» Czytaj więcej...
SINGLE

Jesteś samotny?

» Czytaj więcej...
MAŁŻEŃSTWO
Spotkania Małżeńskie: rekolekcje - dialog - spotkanie
» Czytaj więcej...
MAMA

Chrześcijański Klub Mam

» Czytaj więcej...
REKOLEKCJE MAŁŻEŃSKIE

Budowanie wspólnoty małżeńskiej, pogłębienie relacji, szukanie dróg wyjścia, pojednanie, przebaczenie - wszystko dla dobra małżeństwa

» Czytaj więcej...
SYCHAR
Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar
» Czytaj więcej...
ABRAHAM I SARA

Wasze małżeństwo dotknięte jest niepłodnością?

» Czytaj więcej...
SENIOR

Nasz Klub

» Czytaj więcej...
NIESAKRAMENTALNI

Twoje małżeństwo skończyło się rozwodem...

» Czytaj więcej...
ALTERNATYWA DLA IN VITRO

NaProTechnologia

» Czytaj więcej...
ADOPCJA DUCHOWA

Duchowa Adopcja jest codzienną modlitwą w intencji dziecka poczętego, którego życia w łonie matki jest zagrożone

» Czytaj więcej...
OKNO ŻYCIA

Zrób wszystko, aby uratować każdego człowieka

» Czytaj więcej...
POGRZEB DZIECKA NIENARODZONEGO

Dzieci zmarłe przed narodzeniem zasługują na godny pogrzeb i są do tego podstawy prawne

» Czytaj więcej...
PRZECZYTANE

Praktykujący katolicy coraz mniej akceptują antykoncepcję

» Czytaj więcej...
INFORMATOR

Informator o placówkach i organizacjach wspierających dziecko, rodzinę, szkołę

» Czytaj więcej...
rozważania o małżeństwie

Cel katechizacji

Uczestnicy podczas spotkań mają możliwość pogłębić swoją wiedzę o małżeństwie i rodzinie w świetle nauki chrześcijańskiej. Przygotowujemy pary do życia w rodzinie. Ukazujemy wartość życia zgodnego z wyznawaną wiarą, w szczególności podkreślając sakramentalny wymiar życia małżeńskiego. Nauczamy naturalnych metod planowania rodziny. Zwracamy uwagę na odpowiedzialność, współpracę i dobrą komunikację w małżeństwie.

 
Katechezy przedmałżeńskie

Katechezy przedmałżeńskie stanowią cykl dziesięciu 45 minutowych konferencji organizowanych w parafiach. Ponadto obowiązkowe są 3 spotkania (indywidualne spotkania poszczególnych par) w poradni rodzinnej (patrz Poradnia Rodzinna). Kurs narzeczeni powinni rozpocząć najpóźniej 3 miesiące przed ślubem. Po zakończeniu kursu narzeczeni otrzymują indywidualne zaświadczenie ważne bezterminowo.

Dni skupienia narzeczonych

Mając na uwadze potrzebę lepszego przygotowania narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa oraz owocnego przeżywania życia małżeńskiego i rodzinnego, posłuszni wskazaniom Kodeksu Prawa Kanonicznego o pasterskiej trosce i czynnościach poprzedzających zawarcie małżeństwa (KPK 1063) i wskazań Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin (DDR 27), w ramach bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa, od początku 2013 roku w Archidiecezji Białostockiej organizujemy dni skupienia narzeczonych dla wszystkich przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa. Dni skupienia narzeczonych stają się obok katechez przedmałżeńskich, trzech spotkań w poradni rodzinnej oraz rozmowy duszpasterskiej obowiązkowym etapem przygotowania do sakramentu małżeństwa w Archidiecezji Białostockiej.

Spotkania w poradnia rodzinnej

Narzeczeni w poradni rodzinnej umawiają się indywidualnie z doradcą rodzinnym na trzy obowiązkowe spotkania. Do poradni powinni narzeczeni zgłosić się najpóźniej 2 miesiące przed ślubem, gdyż spotkania odbywają się w określonym odstępie czasu. Celem spotkań w poradni rodzinnej jest zapoznanie się przyszłych małżonków i rodziców z naturalnymi metodami rozpoznawania płodności. Pod okiem doradcy rodzinnego para uczy się obserwacji cyklu kobiety. Po zakończeniu trzech spotkań narzeczeni otrzymują wspólne zaświadczenie, ważne bezterminowo.

 
Przykładowe tematy katechez przedmałżeńskich:

W kogo wierzę

Sakramentalność małżeństwa

Istota i rozwój miłości

Miłość małżeńska

Różnice w przeżywaniu miłości (kobieta i mężczyzna)

Trudności w małżeństwie

Odpowiedzialne rodzicielstwo

Wychowanie do miłości

Wykroczenia przeciwko życiu

W obronie życia

Rodzina Kościołem domowym

Powołanie chrześcijańskie