Narzeczeni

Przygotowanie do małżeństwa

autor:

Przygotowanie do małżeństwa
Photo-by Pablo-Heimplatz
Głównym celem towarzyszenia narzeczonym jest pomoc każdemu, aby nauczył się kochać tę konkretną osobę, z którą pragnie dzielić całe życie. Uczenie się miłości nie jest czymś, co może być improwizowane. Jest to rodzaj „inicjacji” do sakramentu małżeństwa, który zapewni narzeczonym niezbędne elementy, aby mogli go przyjąć z najlepszą dyspozycją i rozpocząć życie rodzinne z pewną solidnością /Amoris Laetitia 208/.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa jest długim procesem i obejmuje:

przygotowanie dalsze

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa rozpoczyna się w rodzinie pochodzenia, realizuje się w domu rodzinnym, kiedy rodzice podejmują zadania rodzicielskie wobec swoich dzieci.

przygotowanie bliższe

Służy odkryciu powołania do małżeństwa, dokonuje się w czasie katechizacji. Młody człowiek poznaje siebie, swoje potrzeby i wartości. Odkrywa się, że miłość nie jest jedynie myśleniem i troską o siebie, ale również relacją z inną osobą. Uczuciowość, emocje i seksualność stanowią ważne płaszczyzny życia ludzkiego.

przygotowanie bezpośrednie

Rozpocznijcie co najmniej 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu.

po zaręczynach

Zgłoście się do kancelarii parafialnej /parafii, do której aktualnie należy narzeczona lub narzeczony/ w celach organizacyjnych

 • Ustalcie datę ślubu
 • Uzyskajcie informacje o wymaganych dokumentach
 • Ustalcie datę spisania protokołu przedślubnego

zapiszcie się na kurs przedmałżeński/katechezę przedślubną

 • Zorientujcie się w terminach katechez przedmałżeńskich w Waszych parafiach
 • Jeżeli udział w katechezach organizowanych przez parafie żadnego z Was nie jest możliwy, wybierzcie i zgłoście się na katechezy wg terminarza TUTAJ
 • Zachęcamy do udziału w pogłębionej formie katechez przedślubnych w ramach Studium Życia Rodzinnego TUTAJ

po rozpoczęciu katechez przedślubnych

Umówcie się na pierwsze z trzech obowiązujących spotkań w parafialnej poradni rodzinnej /wykaz poradni TUTAJ/. Daty kolejnych spotkań ustalicie z doradcą rodzinnym - terminy uwarunkowane są obserwacją Waszego cyklu płodności.

trzy miesiące przed ślubem w kancelarii parafialnej

Wraz z duszpasterzem sporządźcie protokół przedślubny w parafii, w której przygotowujecie dokumenty

wymagane dokumenty:

 • świadectwo chrztu świętego obydwu stron wydane w celu zawarcia małżeństwa (ważne 6 miesięcy od daty wydania)
 • świadectwo bierzmowania
 • strona owdowiała – akt zgonu współmałżonka
 • ostatnie świadectwo katechizacji szkolnej
 • zaświadczenie ukończenia katechezy przedmałżeńskiej, tzw. kurs przedmałżeński i dnia skupienia
 • zaświadczenie o odbyciu 3 spotkań w poradni rodzinnej
 • zaświadczenie o odbyciu 2 spowiedzi przedślubnej
 • dowody osobiste
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego, w trzech egzemplarzach (sporządzone najwyżej na trzy miesiące przed dniem ślubu)
 • W przypadku zwarcia ślubu poza parafią zamieszkania, należy uzyskać licencję parafii zamieszkania do celebracji sakramentu małżeństwa w parafii, która nie jest parafią własną ani narzeczonej ani narzeczonego.

Powyższa procedura dotyczy sytuacji standardowych, w których nie potrzeba dodatkowych dokumentów i pozwoleń do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego. W pozostałych przypadkach, potrzebne informacje otrzymacie w kancelarii parafialnej.

spowiedź przedślubna

 • Obowiązuje Was dwukrotna spowiedź (I - po rozpoczęciu przygotowań do ślubu, II - bezpośrednio przed zawarciem małżeństwa)
 • Odbywając spowiedź poinformujcie kapłana o tym, że jest to spowiedź przedślubna
 • Poproście o potwierdzenie przystąpienia do spowiedzi na dokumencie, otrzymanym w kancelarii

zapowiedzi

Są informacją o zamiarze zawarcia przez Was związku małżeńskiego, podaną do publicznej wiadomości celem stwierdzenia Waszego stanu wolnego oraz wykluczenia przeszkód do zawarcia małżeństwa. Odczytane przez 2 kolejne niedziele w czasie ogłoszeń lub wywieszone na tablicy informacyjnej przez 8 dni między niedzielami.

tuż przed ślubem

Spotkajcie się organizacyjnie w parafii ślubu

 • Dopełnijcie wszelkich formalności związanych z dokumentacją
 • Uzgodnijcie z duszpasterzem szczegóły ceremonii, oprawę liturgii itp.