Aktualności

REKRUTACJA do Sekcji Nauk o Rodzinie Instytutu Teologicznego

| autor:

REKRUTACJA do Sekcji Nauk o Rodzinie Instytutu Teologicznego
Serdecznie zapraszamy do podjęcia nauki w Sekcji Nauk o Rodzinie w Instytucie Teologicznym w Białymstoku. W roku akademickim 2023/2024 proponujemy następujące formy kształcenia: 3-letnie Studia Licencjackie niestacjonarne Nauk o Rodzinie, 2-letnie Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie, roczny Kurs dokształcający z Nauk o Rodzinie.

PODYPLOMOWE STUDIA NAUK O RODZINIE są adresowane do absolwentów studiów magisterskich wszystkich kierunków, którzy pragną zdobyć wiedzę w zakresie nauk o rodzinie. Ukończenie tych studiów uprawnia do ubiegania się o misję kanoniczną do podjęcia posługi w Duszpasterstwie Rodzin (np. w Parafialnej Poradni Rodzinnej). 

Plan zajęć I semestru: http://rodzinabialystok.pl/stu…

STUDIA LICENCJACKIE (I stopnia) adresowane są do osób, które chcą się zawodowo zajmować pomocą rodzinie. Interdyscyplinarność kierunku zapewnia studentom wszechstronne przygotowanie do roli zawodowej. Studenci mają możliwość nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu sześciu obszarów: pedagogika rodziny, psychologia rodziny, socjologia rodziny, zdrowie rodziny, prawo rodzinne i teologia rodziny. W Instytucie będzie możliwość kontynuowania studiów II stopnia (magisterskie).

Plan zajęć I semestru: http://rodzinabialystok.pl/stu…

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY jest skierowany do osób już posługujących w Duszpasterstwie Rodzin oraz wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę w zakresie nauk o rodzinie. 

Szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne są pod linkiem: http://rodzinabialystok.pl/stu…