Studium Życia Rodzinnego

Rekrutacja 2023

autor:

Rekrutacja 2023
Serdecznie zapraszamy do podjęcia nauki w Sekcji Nauk o Rodzinie w Instytucie Teologicznym w Białymstoku. W roku akademickim 2023/2024 proponujemy następujące formy kształcenia: 3-letnie Studia Licencjackie niestacjonarne Nauk o Rodzinie, 2-letnie Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie, roczny Kurs dokształcający z Nauk o Rodzinie

Zajęcia odbędą się w Instytucie Teologicznym w Białymstoku, mieszczącym się przy ul. Kościelnej 1a w Białymstoku.

Kandydaci na STUDIA LICENCJACKIE są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

+ podanie

+ życiorys

+ świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis oraz ksero)

+ opinia proboszcza z rodzinnej parafii kandydata

+ trzy zdjęcia

+ ksero dokumentu tożsamości

+ opłata rekrutacyjna – 100 zł 

Konto do wpłaty: Bank Pekao S.A. Numer konta: 62 1240 5211 1111 0011 1083 7852

Tytuł przelewu: W tytule przelewu należy wpisać: OPŁATA WPISOWA oraz IMIĘ I NAZWISKO.

+ Koszt semestru – 1000 zł


Kandydaci na STUDIA PODYPLOMOWE są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

+ podanie

+ życiorys

+ dyplom ukończenia studiów magisterskich (oryginał lub odpis oraz ksero)

+ opinia proboszcza z rodzinnej parafii kandydata

+ trzy zdjęcia

+ ksero dokumentu tożsamości

+ opłata rekrutacyjna – 100 zł 

Konto do wpłaty:
Bank Pekao S.A.
Numer konta: 62 1240 5211 1111 0011 1083 7852

Tytuł przelewu:
W tytule przelewu należy wpisać: OPŁATA WPISOWA oraz IMIĘ I NAZWISKO.

+ Koszt semestru – 600 zł


Kandydaci na KURS DOKSZTAŁCAJĄCY są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

+ podanie

+ Koszt kursu – 500 zł

Konto do wpłaty: Bank Pekao S.A. Numer konta: 62 1240 5211 1111 0011 1083 7852

Tytuł przelewu: W tytule przelewu należy wpisać: OPŁATA WPISOWA oraz IMIĘ I NAZWISKO.