NATURALNE PLANOWANIE RODZINY

Naturalne Planowanie Rodziny to styl życia skoncentrowany wokół pozytywnego podejścia do seksualności, płodności i otwartości na życie. Jednym z elementów tego stylu są metody rozpoznawania płodności.

» Czytaj więcej...
MAŁŻEŃSTWO
Spotkania Małżeńskie: rekolekcje - dialog - spotkanie
» Czytaj więcej...
MAMA

Chrześcijański Klub Mam

» Czytaj więcej...
REKOLEKCJE MAŁŻEŃSKIE

Budowanie wspólnoty małżeńskiej, pogłębienie relacji, szukanie dróg wyjścia, pojednanie, przebaczenie - wszystko dla dobra małżeństwa

» Czytaj więcej...
SYCHAR
Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar
» Czytaj więcej...
ABRAHAM I SARA

Wasze małżeństwo dotknięte jest niepłodnością?

» Czytaj więcej...
SENIOR

Nasz Klub

» Czytaj więcej...
NIESAKRAMENTALNI

Twoje małżeństwo skończyło się rozwodem...

» Czytaj więcej...
ALTERNATYWA DLA IN VITRO

NaProTechnologia

» Czytaj więcej...
ADOPCJA DUCHOWA

Duchowa Adopcja jest codzienną modlitwą w intencji dziecka poczętego, którego życia w łonie matki jest zagrożone

» Czytaj więcej...
OKNO ŻYCIA

Zrób wszystko, aby uratować każdego człowieka

» Czytaj więcej...
POGRZEB DZIECKA NIENARODZONEGO

Dzieci zmarłe przed narodzeniem zasługują na godny pogrzeb i są do tego podstawy prawne

» Czytaj więcej...
PRZECZYTANE

Praktykujący katolicy coraz mniej akceptują antykoncepcję

» Czytaj więcej...
NO COMMENT

Rzeczywistość...

» Czytaj więcej...
NAUCZANIE KOŚCIOŁA


Posynodalna adhortacja apostolska "Amoris Laetitia"

» Czytaj więcej...
MODLITWA


Modlitwa w intencji obrony życia nienarodzonych - przez cały Adwent:

O Maryjo, Tobie zawierzamy sprawę ochrony życia. Spójrz, o Matko, na niezliczone dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat. Spraw, abyśmy, jako naród całkowicie Tobie oddany, potrafili odważnie stawać w obronie nienarodzonych i stanowić prawa chroniące życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię Życia. Zdrowaś Maryjo…

» Czytaj więcej...
BIAŁOSTOCKA AKADEMIA RODZINY


Bezpłatne porady psychologa w Białostockiej Akademii Rodziny 

» Czytaj więcej...
DZIĘKCZYNIENIE ZA ŻYCIE

W Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa dziękczynienie za dar życia, dzieci ocalone od śmierci, dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego, obrońców życia, odpowiedzialnych rodziców - 30 grudnia 2016 roku - godz. 18.00 w kościele pw. Świętej Rodziny w Białymstoku /ul. Ogrodowa/.

» Czytaj więcej...
MAŁŻEŃSTWO

"Każdem małżeństwo można uratować" - modlitwa w intencji małżeństw przeżywających trudności, będących w kryzycie, zagrożonych rozwodem - I niedziela miesiąca - godz. 18.00 - Katedra Białostocka

» Czytaj więcej...
DZIEŃ SKUPIENIA NARZECZONYCH


Mając na uwadze potrzebę lepszego przygotowania narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa oraz owocnego przeżywania życia małżeńskiego i rodzinnego, w ramach bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa, od początku 2013 roku w Archidiecezji Białostockiej organizujemy dni skupienia narzeczonych dla wszystkich przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Uwaga: od 2017 roku zmienia się sposób organizacji dni skupienia. Szczegóły poniżej.

» Czytaj więcej...
MAŁŻEŃSTWA NIESAKRAMENTALNE

"Być blisko Boga" - adwentowy dzien skupienia małżeństw niesakramentalnych - 11 grudnia 2016 roku - niedziela godz. 17.00 - dolny kościół Ducha Świętego w Białymstoku
» Czytaj więcej...
OPŁATEK

Spotkanie opłatkowe Studium Życia Rodzinnego i Duszpasterstwa Rodzin 17 grudnia 2016 roku o godz. 16.00
» Czytaj więcej...
ANONIMOWI ALKOHOLICY


Grupa AA "Akcja" zaprasza na meeting anonimowych alkoholików w każdy poniedziałek godz. 19.00 - sala nr 11 przy Farze Białostockiej - spotkania mają formę otwartą

» Czytaj więcej...
KATECHEZY WEEKENDOWE - KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Katechezy weekendowe w Białymstoku: proponujemy nową formułę przygotowania do sakramentu małżeństwa, odpowiadającą dynamice życia współczesnego człowieka /ograniczona ilość czasu, studia, praca/. Intensywnie, solidnie. Sobota i niedziela, bez noclegu. Katechezy weekendowe porzedzone są indywidualnym przygotowaniem narzeczonych bezpośrednio po zgłoszeniu się na katechezy. Katechezy weekendowe są adresowane wyłącznie do osób, które nie mogą uczestniczyć w katechezach przedmałżeńskich w formie podstawowej organizowanych w parafiach Archidiecezji Białostockiej.
» Czytaj więcej...