Poradnictwo rodzinne

Czym jest poradnictwo rodzinne?

autor:

Czym jest poradnictwo rodzinne?
Pragnę podkreślić, że wyzwaniem duszpasterstwa rodzin jest dopomożenie w odkryciu, że małżeństwa nie można pojmować jako coś zakończonego. Związek jest realny, jest nieodwołalny, i został potwierdzony i uświęcony przez sakrament małżeństwa. Małżonkowie jednak, jednocząc się, stają się twórcami własnej historii i twórcami projektu, który trzeba rozwijać razem. Spojrzenie skierowane jest ku przyszłości, którą trzeba budować dzień po dniu z pomocą Bożej łaski, i właśnie dlatego nie wymaga się od małżonka, aby był doskonały. Musimy odłożyć na bok złudzenia i zaakceptować go takim, jakim jest: niedoskonałym, wezwanym do rozwoju, w drodze. Kiedy spojrzenie na współmałżonka jest nieustannie krytyczne, wskazuje to, że nie podjęto małżeństwa jako projekt, który trzeba budować wspólnie, z cierpliwością, zrozumieniem, tolerancją i wielkodusznością /Amoris Laetitia 218/.

Katolickie poradnictwo rodzinne, to instytucje grupujące specjalistów różnych dziedzin, służących pomocą rodzinie zgodnie z normami katolickiej etyki małżeńskiej oraz zasadami duszpasterstwa rodzin. W wąskim rozumieniu KPR jest jednostką poradnictwa rodzicielskiego, przeznaczoną głównie dla narzeczonych i małżonków, celem uczenia ich metod naturalnych planowania rodziny (poradnie parafialne lub dekanalne). W znaczeniu szerszym KPR jest jednostką, oferującą pomoc w różnych problemach, z którymi borykają się rodziny na kolejnych etapach i w różnych dziedzinach życia rodzinnego (poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, medyczne, duszpasterskie).

Działalność poradnictwa rodzinnego w Archidiecezji Białostockiej

 • Prowadzenie rozmów z narzeczonymi
 • Poradnictwo w zakresie rozwoju miłości małżeńskiej i rodzinnej
 • Działalność edukacyjna w dziedzinie:
  • nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie
  • katolickiej etyki współżycia seksualnego
  • przyjęcia poczętego życia i wychowania dzieci
  • dojrzałego rozeznania swego powołania oraz późniejszej jego realizacji w różnych formach (małżeństwie, życiu konsekrowanym, samotności)
  • pomocy w zdobywaniu umiejętności podejmowania właściwych decyzji, w rozwoju osobistym
   kształtowanie podstawowych umiejętności życiowych w wypełnianiu swoich obowiązków stanu i wychodzenia z trudnych warunków życiowych
 • Wsparcie osób pozostających w wierności swemu małżonkowi po rozpadzie małżeństwa, czy rodziny oraz w innych trudnych sprawach
 • Wsparcie w doświadczeniu kryzysów, nie radzeniu sobie z emocjami i innymi przeżyciami wewnętrznymi (żałoba, rozpad związku, choroba własna lub osoby bliskiej)
 • Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w małżeństwie, rodzinie i innych relacjach
 • Wsparcie w sytuacji doświadczania przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej, finansowej)
 • Kierownictwo w poprawieniu jakości komunikacji międzyludzkiej
 • Prowadzenie w wejściu w nowy etap życia (dorastanie, małżeństwo, nowa praca, zmiana środowiska życia, rodzicielstwo)
 • Pomoc w rozwiązaniu dylematów moralnych i duchowych
 • Poradnictwo w przypadku problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą
 • Pomoc w walce z uzależnieniami ( wstępny etap pomocy przed podjęciem specjalistycznego leczenia)
 • Poradnictwo w przypadku niskiej samooceny, braku wiary w swoją wartość, atrakcyjność, skuteczność
 • Rozpoznanie stanów około depresyjnych i nerwicowych
 • Towarzyszenie i poradnictwo w sytuacjach związanych z samotnością, starszym wiekiem, utratą pracy
 • Mediacje w konfliktach małżeńskich i międzypokoleniowych