Aktualności

Adwentowy Dzień Skupienia Związków Niesakramentalnych - 9 XII 2018

| autor:

Adwentowy Dzień Skupienia Związków Niesakramentalnych - 9 XII 2018
Adwentowy dzień skupienia związków niesakramentalnych 2018
W II niedzielę Adwentu (9 grudnia 2018 roku) w dolnym kościele pw. Ducha Świętego w Białymstoku odbył się Adwentowy Dzień Skupienia małżeństw niesakramentalnych, tj. zwłaszcza tych wierzących, którzy po doświadczeniu rozpadu sakramentalnego małżeństwa zawarli już jedynie małżeństwo cywilne. Duszpasterska troska o wierzących pozostających w sytuacjach nieregularnych jest zadaniem wspólnoty Kościoła, potwierdzili to Ojcowie synodalni podczas zakończonego w październiku 2015 roku Synody na temat rodziny. Rozwiedzeni, którzy zawarli ponowne małżeństwo pozostają we wspólnocie Kościoła, nie są z niej ekskomunikowani i jako ochrzczeni są wezwani do nawrócenia i zbawienia. Nikt bowiem nie jest wyłączony ze zbawienia i każdy człowiek jest wezwany do świętości i zbawienia darowanego nam przez Boga. Ok. 15 par małżeńskich uczestniczyło w dniu skupienia, któremu przewodniczył ojciec Mieczysław Sagan, werbista. W niedzielę 9 grudnia o godz. 17.00 została odprawiona niedzielna Eucharystia. II niedziela Adwentu liturgia zachęca do przygotowania dróg na przyjście Zbawiciela. W homilii o. Mieczysław, że Eucharystię rozpoczynamy znakiem krzyża i pozdrowieniem przypominającym o miłość Boga Ojca, która jest pierwsza przed uznaniem grzechu i słabości. Bóg przychodzi w łagodności, delikatności, wrażliwości właściwej dla Dziecka. I to właśnie delikatność przyjęcia i łagodność o wiele więcej czyni dobra niż srogość i kategoryczność. Drugie czytanie mszalne zachęca zaś by miłość doskonaliła się bardziej i bardziej, w poznaniu i dążeniu do Boga. Sakramentalną komunię przyjął kapłan celebrujący Eucharystię oraz dwie z par małżeństw niesakramentalnych, które podjęły zobowiązanie przeżywani swojego małżeństwa w czystości.
W konferencji po Eucharystii o. Mieczysław rozwinął temat dnia skupienia "Miłować miłość ludzką". Przypominał, że miłość ludzka pragnie łączyć się z Bogiem. Grzech odcina nas od Boga, blokuje serce, myśli. Trzeba nam zanurzyć w wodzie ku zmianie myślenia, w Chrystusie, który zanurza nas w Duchu świętym. Zmienić myślenie, to dla mężczyzny wyrwać się z ciągów logicznych, dla kobiety z ciągów emocjonalnych, aby dostrzec to, co ważne w życiu ludzkim i w wierze. Kaznodzieja przypominał, że to co ludzkie jest ważne, bo Chrystus przychodzi do nas jako Człowiek. A miłość Boża w Chrystusie objawiona przemienia człowieka, pomaga w zmianie myślenia. Ojciec posyła swoje Słowo, tak więc Boga spotykamy w Słowie, do czego bardzo zachęcał o. Sagan.
Spotkania małżeństw niesakramentalnych odbywają się w naszej Archidiecezji od 2009 roku. Miejscem comiesięcznej Eucharystii (w drugą niedzielę miesiąca o godz. 17.00) oraz spotkań formacyjnych jest dolny kościół parafii pw. Ducha Świętego w Białymstoku. Każdego miesiąca spotyka się ok. 15-20 małżeństw niesakramentalnych. Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych istnieje w ramach duszpasterstwa rodzin Archidiecezji Białostockiej.