Aktualności

9 Tydzień Modlitw za Powołanych do Małżeństwa „Tak na Serio”

| autor:

9 Tydzień Modlitw za Powołanych do Małżeństwa „Tak na Serio”
Rodzina jej i jego oczami, samotne rodzicielstwo, dziedzictwo, które niesiemy z rodzin pochodzenia i to które przekazujemy swoim dzieciom – to niektóre z zagadnień, które podjęte zostaną podczas zapowiadanego Tygodnia. Przede wszystkim jednak „Tak na Serio” znów zaprasza nas do modlitewnej troski wobec powołanych do małżeństwa. Jak co roku między uroczystościami Zesłania Ducha Świętego i Trójcy Przenajświętszej chcemy przypomnieć, że małżeństwo to powołanie, które nie bierze się z przypadku – mówi koordynator Tak na Serio, salwatorianin ks. Maciej Dalibor. Wiemy doskonale, że rodzina jest drogą Kościoła, drogą pierwszą i najważniejszą (Jan Paweł II, List do Rodzin). Dlatego w roku rodziny po raz kolejny chcemy wzmacniać fundament rodziny, czyli małżeństwo – kontynuuje ks. Dalibor.

Jak to będzie w tym roku?

Głównym tematem będzie rodzina na serio. Rozpoczniemy i zakończymy Tydzień od tego, co stali bywalcy Tak na Serio już dobrze znają, od niedzieli na serio. W każde sobotnie popołudnie ks. Maciej publikuje na stronie internetowej www.taknaserio.com refleksję nad niedzielną liturgią słowa. W sposób szczególny stara się zwracać w niej uwagę na wątki dotyczące życia narzeczonych, małżonków, rodzin. Refleksji można odsłuchać w serwisie YouTube czy Spotify lub przeczytać na wspomnianej stronie inicjatywy.

W kolejnych dniach przypatrywać się będziemy rodzinie jak widzi ją mężczyzna, a jak kobieta. Czego spodziewają się po rodzinie, co chcą jej dać, jak zmieniają się zakładając rodzinę, czego ona od nich wymaga. Te konferencje poprowadzą dla nas Joanna i Norbert Dawidczykowie znani z Poradni Małżeńskiej Spotkanie. Ich konferencjom towarzyszyć będzie modlitwa za mężczyzn i kobiety.

W środę, gdy modlić się będziemy za dzieci, a także rodziców oczekujących narodzin czy starających się o poczęcie Elżbieta i Jacek Kopoczowie z fundacji Misja Rodzina otworzą temat dziedzictwa, które otrzymujemy przychodząc na świat w konkretnym miejscu, a z którym potem musimy sobie jakoś poradzić czy też z niego czerpać w zależności od tego co otrzymaliśmy. Dziedzictwo to również temat tego, co i jak rodzice przekazują swoim dzieciom posyłając je w świat.

Modląc się za małżeństwa w kryzysie zaproponujemy temat wiary w rodzinie, który podejmą dla nas Iga i Konrad Grzybowscy z fundacji Ster na miłość. Kolejny dzień to modlitwa za osoby rozwiedzione i temat samotnego rodzicielstwa, który podejmie dla nas dr Paulina Michalska z portalu pieknadziewczyna.pl

Cykl konferencji zakończymy świadectwem, nietypowym, bo świadectwem kapłana. Ks. Leszek Szkopek podzieli się z nami doświadczeniem choroby w rodzinie, a jako wielki czciciel św. Józefa pokaże nam tego świętego, jako wielkiego patrona również na czas choroby.  

Gdzie i kiedy?

Konferencje Tygodnia będą już o wczesnych godzinach porannych (6.00) umieszczane w serwisach podcastowych, aby na spokojnie można było przez cały dzień w dowolnej chwili zapoznawać się z ich treściami. Na stronie www.taknaserio.com a także naszym profilu Facebookowym www.facebook.com/taknaserio znajdziemy cały program wraz z wszystkimi linkami potrzebnymi do udziału w Tygodniu.

Plan na poszczególne dni

5 czerwca, niedziela – Zesłanie Ducha Świętego, uroczystość  

Wprowadzenie

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, którą dzisiaj przeżywamy jest spełnieniem obietnicy, jaką Chrystus złożył swoim uczniom. Obietnica ta, dotyczy całego Kościoła w którym Duch Święty przebywa, wszystkiego nas uczy i przypomina naukę Jezusa zawartą w Bożych przykazaniach. Wierne ich wypełnianie, świadczy o naszej miłości do Stwórcy i uświęca naszą codzienność. Dzisiejsza uroczystość otwiera 9. Tydzień Modlitw za Powołanych do Małżeństwa pod hasłem: Rodzina na serio. Polećmy intencję wyznaczoną na ten dzień, modląc się za narzeczonych, aby wierni natchnieniom Ducha Świętego z miłością przyjmowali Jego dary, przygotowując się do zawarcia związku małżeńskiego i założenia rodziny.

Modlitwa wiernych

Napełnieni Duchem Świętym, przedstawmy Bogu nasze prośby:

 • Módlmy się za wspólnotę Kościoła, aby obecność Ducha Świętego, utwierdzała ją w jedności i pokoju.
 • Módlmy się za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, aby swoim świadectwem wierności przykazaniom Bożym, ożywiali wiarę wyznawców Chrystusa.
 • Módlmy się za narzeczonych, aby trwanie w miłości Chrystusowej, zaowocowało dojrzałą decyzją oddania się sobie w sakramentalnym związku małżeńskim.
 • Módlmy się za pogrążonych w smutku, aby Duch Święty posłany od Ojca, obdarował ich łaską pocieszenia.
 • Módlmy się za nas samych, abyśmy napełnieni darami Bożego Ducha, wydawali Jego owoce w codzienności.

 

6 czerwca, poniedziałek – NMP Matki Kościoła, święto  

Wprowadzenie

Obecność Maryi pod Krzyżem umierającego Jezusa, jest dla nas świadectwem bezgranicznej miłości Matki do Syna. Przyjęcie pod płaszcz umiłowanego ucznia Chrystusa jest dowodem Jej bezgranicznej miłości do nas. Dlatego tytułujemy Maryję Matką Kościoła, która napełniona Duchem Świętym ogarnia miłością wszystkich ludzi. Prośmy o taką postawę dla wszystkich kobiet za które dzisiaj szczególnie się modlimy w Tygodniu Modlitw za Powołanych do Małżeństwa.

Modlitwa wiernych

Przyzywając orędownictwa NMP Matki Kościoła, zanieśmy do Boga nasze błagania:

 • Módlmy się za Kościół święty, aby w Maryi swojej Matce zawsze upatrywał potężną Orędowniczkę.
 • Módlmy się za Papieża, biskupów i prezbiterów, aby zasłuchani w słowo Boże, gorliwie nieśli światu Dobrą Nowinę.
 • Módlmy się za kobiety, aby poprzez swoją czułość i wrażliwość, wnosiły do swoich rodzin łagodność i piękno.
 • Módlmy się za kraje w których toczą się działania wojenne, aby dobry Bóg za przyczyną Maryi, obdarzył ludzkość pokojem.
 • Módlmy się za zmarłych, aby Matka naszego Pana wprowadziła ich do radości życia wiecznego.
 • Módlmy się za nas uczestniczących w tej świętej liturgii, abyśmy nigdy nie wątpili w obecność Maryi Matki przy Jej dzieciach.

 

7 czerwca, wtorek – dzień powszedni  

Wprowadzenie

Dzisiejsza Ewangelia ma bardzo krzepiący wydźwięk. Mobilizuje i dodaje animuszu szczególnie tym, którzy podupadli na duchu. Jezus precyzyjnie określa postawę ucznia, którego działania mają jaśnieć i dobrze smakować. Ufny w Opatrzność Bożą uczeń, pełen prawdy i czystych zamiarów, będzie zdolny do dobrych czynów, objawiając tym samym światu, chwałę samego Boga. W kolejnym dniu Tygodnia Tak na Serio, modlimy się dzisiaj za mężczyzn, aby swoją siłę upatrywali w szczerości, prawdzie i odpowiedzialności za tych, którzy zostali im powierzeni.

Modlitwa wiernych

Otwórzmy nasze serca na przychodzącego Pana i módlmy się wspólnie:

 • Prośmy, aby chrześcijanie, zawsze byli otwarci na pomoc „z nieba” i podążali za wolą Bożą – wysłuchaj nas Panie
 • Prośmy, aby posługa Ojca Świętego podejmowana na rzecz ubogich i bezdomnych, uwrażliwiała serca wielu do zaangażowania się w pomoc potrzebującym – wysłuchaj nas Panie
 • Prośmy, aby mężczyźni za których się dzisiaj modlimy, zdecydowanie odpowiadali na Boże wezwanie: „Wstań! Idź…” i pełni ufności zawierzyli Opatrzności Bożej – wysłuchaj nas Panie
 • Prośmy, aby ci którzy doświadczają trudów życia codziennego, w przestrzeni materialnej i bytowej, spotkali się z życzliwością innych ludzi – wysłuchaj nas Panie
 • Prośmy, aby nasza wdzięczność za dary jakie otrzymujemy każdego dnia, ukazywała wielkość i dobroć naszego Stwórcy – wysłuchaj nas Panie
 •        

8 czerwca, środa – św. Jadwigi Królowej, wspomnienie obowiązkowe

 

Wprowadzenie

Prorok Eliasz w dzisiejszym pierwszym czytaniu, ukazuje ludowi wielkość Boga Jahwe, kompromitując przy tym proroków bożka Baala. Jego pokorna modlitwa, posłuszeństwo i gorliwość, doprowadziły kapryśny i niezdecydowany lud Izraela, do wiary w Boga ich Ojców. Patronka dnia dzisiejszego św. Jadwiga Królowa, podobnie jak prorok Eliasz troszczyła się o krzewienie wiary pośród swojego ludu. To dzięki jej staraniom chrześcijaństwo rozszerzało się w Polsce i na Litwie. W Tygodniu Modlitw za Powołanych do Małżeństwa, modlimy się dziś za dzieci a także za małżonków oczekujących narodzin potomstwa i starających się o poczęcie.

Modlitwa wiernych

Wpatrzeni w przykład świętości życia św. Jadwigi Królowej, zanośmy do Boga nasze prośby:

 • Módlmy się za wyznawców Chrystusa, aby nigdy nie tracili wiary w Jego Obecność, pełną mocy i dobroci.
 • Módlmy się za Papieża, biskupów i kapłanów, aby na wzór św. Jadwigi byli gorliwymi krzewicielami wiary i miłości.
 • Módlmy się za dzieci, aby wpatrzone w przykład wiary swoich rodziców, uczyły się dbałości o życie religijne.
 • Módlmy się za małżonków starających się o poczęcie i oczekujących narodzin potomstwa, aby obdarzeni błogosławionym owocem ich miłości, doświadczyli radości płynącej z rodzicielstwa.
 • Módlmy się za nas samych, abyśmy trwali w wierze naszych ojców i troszczyli się o naszą relację z Jezusem.

 

9 czerwca, czwartek – Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, święto  

Wprowadzenie

Wpatrując się dziś w Jezusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana widzimy przede wszystkim Tego, który modli się za swoich uczniów – za tych, których dał Mu Ojciec. Prosi dla nich szczególnie o dar jedności. W trwającym Tygodniu Modlitw za Powołanych do Małżeństwa modlimy się dzisiaj za małżeństwa w kryzysie. Prośmy Jezusa o łaskę wzajemnego dla nich zrozumienia, przebaczenia i pojednania.

Modlitwa wiernych

Wznosząc swe oczy ku Jezusowi Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi, módlmy się żarliwie:

 • Módlmy się o nieustannego ducha jedności i miłości dla wszystkich członków Kościoła.
 • Módlmy się o uświęcenie duchowieństwa, aby jako gorliwi i wierni szafarze sakramentów świętych, prowadzili lud wierny do zbawienia.
 • Módlmy się o dowagę w podjęciu szczerego dialogu, otwierającego drogę do przebaczenia i zgody dla małżeństw doświadczających kryzysu.
 • Módlmy się o radość życia wiecznego dla zmarłych kapłanów, pełniących za życia posługę w naszych parafiach.
 • Módlmy się o pokój i jedność w nas samych, którzy teraz pełni wiary, otaczamy ołtarz Pański.

 

10 czerwca, piątek – dzień powszedni  

Wprowadzenie

Wszechmocny i potężny Bóg objawia się Eliaszowi w zaskakujący sposób. Pomimo swej potęgi i nieograniczonych możliwości, wybiera szmer łagodnego powiewu, by dać się rozpoznać prorokowi Eliaszowi. W naszej codzienności, nieraz szarej i monotonnej, Bóg przychodzi i jest obecny nie w tym co gwałtowne i spektakularne ale w prozaicznych sytuacjach, ozdobionych ciszą, łagodnością i ukojeniem. W kolejnym dniu Tygodnia Tak na Serio, modlimy się za osoby rozwiedzione, aby zawsze doświadczały Bożej pomocy i Jego obecności.

Modlitwa wiernych

Umocnieni słowem Bożym, prośmy naszego Ojca we wspólnej modlitwie:

 • Boże, niech wierni Kościoła wpatrzeni w oblicze Chrystusa, doznają wewnętrznej przemiany i nawrócenia.
 • Boże, niech Twoje błogosławieństwo umacnia Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, w codziennym głoszeniu słowa.
 • Boże, niech osoby rozwiedzione, pomimo trudności trwają przy nauce Chrystusa, czerpiąc z niej siłę do życia.
 • Boże, niech dary Twojego Ducha, zstąpią na wszystkich podejmujących nowe wyzwania.
 • Boże, niech udział w tej przenajświętszej Ofierze, napełni nas odwagą w wypełnianiu Twojej woli.

 

11 czerwca, sobota – św. Barnaby Apostoła, wspomnienie obowiązkowe  

Wprowadzenie

Kościół wspomina dziś św. Barnabę, człowieka który został zaliczony do grona Apostołów. On pełen Ducha Świętego i wiary towarzyszył św. Pawłowi w głoszeniu Ewangelii. Wsłuchani w dzisiejsze słowo, poczujmy się zaproszeni do bycia uczniem Chrystusa, który nie troszczy się o swój dobytek, a jedynie o królestwo Boże. Widząc działanie łaski Bożej, Barnaba cieszył się i zachęcał mieszkańców Antiochii, by wytrwali w Panu. Niech to wezwanie, stale rozbrzmiewa w naszych sercach. W przedostatnim dniu Tygodnia Modlitw za Powołanych do Małżeństwa, módlmy się dziś szczególnie za zmarłych współmałżonków, prosząc dla nich o życie wieczne.

Modlitwa wiernych

Za wstawiennictwem św. Barnaby Apostoła, zanieśmy do Boga nasze pokorne prośby:

 • Módlmy się za Kościół święty, aby misyjny charakter jego posługi, otwierał drogę do zbawienia wszystkim narodom.
 • Módlmy się za kapłanów głoszących Dobrą Nowinę w różnych zakątkach świata, aby pełni wiary i Ducha Świętego, rozpalali serca nowych wyznawców Chrystusa.
 • Módlmy się za tych, którzy rozeznają swoje powołanie, aby z radością i odwagą podjęli dzieła, do którego Pan ich przeznaczył.
 • Módlmy się za zmarłych współmałżonków, aby otrzymali wieczną nagrodę w niebie.
 • Módlmy się za nas samych, abyśmy życiem i postępowaniem, głosili Ewangelię w naszym otoczeniu.

 

12 czerwca, niedziela – Najświętszej Trójcy, uroczystość

 

Wprowadzenie

Przeżywając dzisiejszą uroczystość Najświętszej Trójcy, Kościół zaprasza nas do kontemplowania doskonałej miłości Trzech Osób Bożych: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wpatrując się w Trójjedynego Boga, możemy uczyć się kochać, słuchać, przebaczać, trwać w jedności pomimo różnicy zdań czy poglądów. Modlimy się dzisiaj aby do takiej jedności i miłości, na wzór Trójcy Świętej dojrzewali małżonkowie, za których modlimy się dzisiaj, kończąc 9 Tydzień Modlitw za Powołanych do Małżeństwa.

Modlitwa wiernych

Stojąc przed Obliczem Boga w Trójcy Jedynego, módlmy się pełni ufności:

 • Módlmy się o cud zjednoczenia dla wszystkich wyznawców Chrystusa.
 • Módlmy się o mądrość Bożą dla Papieża, biskupów i kapłanów.
 • Módlmy się o trwanie w miłości dla wszystkich małżonków.
 • Módlmy się o dar pokoju między zwaśnionymi narodami.
 • Módlmy się o głęboką wiarę w Ojca, Syna i Ducha Świętego dla nas wszystkich.

 

Opracowała s. Barbara Szczygieł SDS      

Oficjalna modlitwa „Tak na Serio”  

„Dobry Boże, który jesteś Trójcą miłujących się Osób i który z miłości stworzyłeś człowieka, Ty wybierasz spośród ludzi kobiety i mężczyzn, zapraszając ich do zawarcia sakramentu małżeństwa, by byli jedno, jak Ty, Ojcze, jesteś jedno z Synem i Duchem Świętym.

Prosimy Cię, obdarz tych, których powołujesz do małżeństwa, łaską odwagi i mocy, abyś poprzez pełne czystości narzeczeństwo przygotował ich do całkowitego oddania się sobie w miłości, jak Chrystus - Oblubieniec, oddał się swojej Oblubienicy - Kościołowi.

 

Tych, którzy idą już drogą małżeństwa ku Wiecznej Ojczyźnie, uzdalniaj mocą Ducha Świętego do nieustannego przekraczania siebie, aby sakramentalna łaska, którą ich obdarzyłeś, pozostawała w nich żywa i dawała im moc do życia wypełnionego wzajemną miłością, jaką Chrystus umiłował swój Kościół.  

Tych, którzy oddalili się od siebie i często żyją wbrew obietnicy złożonej przed Tobą, umocnij łaską Ducha Świętego, której im udzieliłeś w sakramencie małżeństwa, by byli wiernymi Tobie i swoim małżonkom, jak Chrystus jest wierny Kościołowi.  

Maryjo, Matko Pięknej Miłości, czuwaj nad każdym małżeństwem i jak to uczyniłaś w Kanie Galilejskiej wstawiaj się za nim u Twojego Syna, który wraz z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.”  

Z inicjatywy Salwatorianów za zgodą Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej L. Dz. 1404/2017 Wrocław 18.10.2017 r.