NATURALNE PLANOWANIE RODZINY

Naturalne Planowanie Rodziny to styl życia skoncentrowany wokół pozytywnego podejścia do seksualności, płodności i otwartości na życie. Jednym z elementów tego stylu są metody rozpoznawania płodności.

» Czytaj więcej...
SINGLE

Jesteś samotny?

» Czytaj więcej...
MAŁŻEŃSTWO
Spotkania Małżeńskie: rekolekcje - dialog - spotkanie
» Czytaj więcej...
MAMA

Chrześcijański Klub Mam

» Czytaj więcej...
REKOLEKCJE MAŁŻEŃSKIE

Budowanie wspólnoty małżeńskiej, pogłębienie relacji, szukanie dróg wyjścia, pojednanie, przebaczenie - wszystko dla dobra małżeństwa

» Czytaj więcej...
SYCHAR
Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar
» Czytaj więcej...
ABRAHAM I SARA

Wasze małżeństwo dotknięte jest niepłodnością?

» Czytaj więcej...
SENIOR

Nasz Klub

» Czytaj więcej...
NIESAKRAMENTALNI

Twoje małżeństwo skończyło się rozwodem...

» Czytaj więcej...
ALTERNATYWA DLA IN VITRO

NaProTechnologia

» Czytaj więcej...
ADOPCJA DUCHOWA

Duchowa Adopcja jest codzienną modlitwą w intencji dziecka poczętego, którego życia w łonie matki jest zagrożone

» Czytaj więcej...
OKNO ŻYCIA

Zrób wszystko, aby uratować każdego człowieka

» Czytaj więcej...
POGRZEB DZIECKA NIENARODZONEGO

Dzieci zmarłe przed narodzeniem zasługują na godny pogrzeb i są do tego podstawy prawne

» Czytaj więcej...
PRZECZYTANE

Praktykujący katolicy coraz mniej akceptują antykoncepcję

» Czytaj więcej...
INFORMATOR

Informator o placówkach i organizacjach wspierających dziecko, rodzinę, szkołę

» Czytaj więcej...
BIAŁOSTOCKA AKADEMIA RODZINY


"Warsztaty dla mam" - 21 października 2017 roku - godz. 9.00 - Białostocka Akademia Rodziny, ul. Ciepła 32 w sali nr 32.

Na warsztatach mowa będzie m.in. o tym:

Jak utrzymać równowagę na linii życie rodzinne-praca zawodowa?

Jak rozpoznać silne i słabe strony swojego macierzyństwa?

Jak wykorzystać umiejętności przydatne do wzmocnienia więzi z dzieckiem na każdym etapie rozwoju?

Jaki wpływ mają matki na swoje dzieci?

Nad zaspokojeniem jakich potrzeb dziecka należy popracować?

Obserwacja jak inne matki radzą sobie w roli matki, możliwość wymiany doświadczeń w formach wspierania i odkrywania ojcostwa.

Jak matka może wspierać ojca w byciu ojcem, a jak ojcowie mogą wspierać matki w byciu matką?

Jak dbać o siebie i swoje potrzeby jako matka?

Kto jest ważniejszy mąż czy dzieci?

Jak stworzyć i wdrożyć praktyczny plan działania dla matki?

Zajęcia odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny, ul. Ciepła 32 sala 32 (III piętro)

W trakcie trwania warsztatów, organizatorzy zapewniają fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat w budynku Białostockiej Akademii Rodziny przy ul. Ciepłej 32. Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.


Jeśli nie chcesz otrzymywać więcej informacji z naszego newslettera i trwale usunąć swój adres z naszej bazy kliknij na poniższy link

http://rodzina.bialystok.pl/newsletter.php?adress=jozef.kozlowski@rodzinabialystok.pl&token=043f83a625410088889173a447c9d00550a07a17&action=0