NATURALNE PLANOWANIE RODZINY

Naturalne Planowanie Rodziny to styl życia skoncentrowany wokół pozytywnego podejścia do seksualności, płodności i otwartości na życie. Jednym z elementów tego stylu są metody rozpoznawania płodności.

» Czytaj więcej...
SINGLE

Jesteś samotny?

» Czytaj więcej...
MAŁŻEŃSTWO
Spotkania Małżeńskie: rekolekcje - dialog - spotkanie
» Czytaj więcej...
MAMA

Chrześcijański Klub Mam

» Czytaj więcej...
REKOLEKCJE MAŁŻEŃSKIE

Budowanie wspólnoty małżeńskiej, pogłębienie relacji, szukanie dróg wyjścia, pojednanie, przebaczenie - wszystko dla dobra małżeństwa

» Czytaj więcej...
SYCHAR
Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar
» Czytaj więcej...
ABRAHAM I SARA

Wasze małżeństwo dotknięte jest niepłodnością?

» Czytaj więcej...
SENIOR

Nasz Klub

» Czytaj więcej...
NIESAKRAMENTALNI

Twoje małżeństwo skończyło się rozwodem...

» Czytaj więcej...
ALTERNATYWA DLA IN VITRO

NaProTechnologia

» Czytaj więcej...
ADOPCJA DUCHOWA

Duchowa Adopcja jest codzienną modlitwą w intencji dziecka poczętego, którego życia w łonie matki jest zagrożone

» Czytaj więcej...
OKNO ŻYCIA

Zrób wszystko, aby uratować każdego człowieka

» Czytaj więcej...
POGRZEB DZIECKA NIENARODZONEGO

Dzieci zmarłe przed narodzeniem zasługują na godny pogrzeb i są do tego podstawy prawne

» Czytaj więcej...
PRZECZYTANE

Praktykujący katolicy coraz mniej akceptują antykoncepcję

» Czytaj więcej...
INFORMATOR

Informator o placówkach i organizacjach wspierających dziecko, rodzinę, szkołę

» Czytaj więcej...
NIESAKRAMENTALNI

Twoje małżeństwo skończyło się rozwodem...
zdecydowałeś się na nowe małżeństwo, jesteś osobą wierzącą /albo słabo wierzącą, poszukującą/ zapraszamy na spotkania w duszpasterstwie małżeństw niesakramentalnych
„Kościół ustanowiony dla doprowadzenia wszystkich ludzi, a zwłaszcza ochrzczonych, do zbawienia, nie może pozostawić swemu losowi tych, którzy — już połączeni sakramentalną więzią małżeńską — próbowali zawrzeć nowe małżeństwo. Będzie też niestrudzenie podejmował wysiłki, by oddać im do dyspozycji posiadane przez siebie środki zbawienia” (Jan Paweł II, Familiaris consortio, 84).
Kościół Białostocki w ramach duszpasterstwa rodzin pragnie modlić się za Was i razem z Wami, dodawać odwagi, stara się być wspólnotą wierzących podtrzymującą w wierze i nadziei wierzące osoby rozwiedzione, które zawarły ponowny związek małżeński. Tym, zaś, którzy odedszli od Boga pragniemy przypominać, że On kocha każdego człowieka i pragnie jego szczęścia, dobra i zbawienia.

Zapraszamy na spotkania z duszpasterzem - indywidualne albo razem z partnerem - w celu wyjaśnienia sytuacji, zgłębienia nauki Kościoła, konsultacji, pomocy duchowej, rozmowy, umocnienia w wierze, szukania pomocy.

Spotkania po wcześniejszym umówieniu telefonicznym tel. 507 028 603
Na spotkania małżeństw niesakramentalnych zapraszam w każdą II niedzielę miesiąca o godz. 17.00:

Spotkania w 2017 roku:

15 stycznia 2017

12 lutego

12 – 13    marca - Rekolekcje wielkopostne /niedziela godz. 17.00, poniedziałek godz. 18.00

kwietnia

14 maja

11 czerwca

10 września

8 października

12 listopada

10 grudnia - Adwentowy dzień skupienia

w dolnym kościele pw. Ducha Świętego w Białymstoku, ul. Sybiraków 2 (os. Piasta).

Podczas spotkanie: niedzielna Eucharystia, a także spotkanie formacyjne, pomagające małżonkom ze związków niesakramentalnych rozwijać swoją wiarę.

Szukaj nas także na Facebook: Niesakramentalni w BiałymstokuŚwiadectwo małżeństw niesakramentalnych

1. „Jesteśmy urodzeni, ochrzczeni i wychowani jako katolicy i brak ślubu kościelnego nie zmienił naszego wyznania, nigdy nie odeszliśmy z Kościoła. Do Kościoła rzymskokatolickiego należymy poprzez chrzest święty. Żyjąc w związku niesakramentalnym skomplikowaliśmy sobie życie, ale nie czuliśmy się odtrąceni przez Kościół, ale przynależność do Kościoła była niepełna, nasze sumienia odczuwały ogromny ciężar. Niemożność przystępowania do Sakramentu Pokuty i Eucharystii odczuwaliśmy bardzo boleśnie. Naszym największym pragnieniem było szukanie drogi wyjścia, aby móc oczyścić swoją duszę. Nie potrafię opisać bardzo bolesnych przeżyć z tamtego okresu. Rozwód, to ogromna przegrana życiowa, to bolesny dramat. Nie występowaliśmy do Sądu Metropolitalnego i nie staraliśmy się unieważnić nasze małżeństwa. Uważamy, że byłoby to zwykłe oszustwo, gdyż oszukać można np. kapłana, ale nie Boga. Dlatego takiej próby nie podejmowaliśmy. Szukaliśmy jakiejś drogi wyjścia bardzo usilnie. Czuliśmy wielką potrzebę porozmawiania z kimś na ten temat, podejmowaliśmy różne próby np. rozmowy z jakimś księdzem. Był to dla nas trudny okres walki wewnętrznej, jakiegoś oczekiwania. Nadzieja wstąpiła w nasze serca, gdy usłyszeliśmy w Radio „i”, że w Kościele Ducha Świętego będą odprawiane msze św. dla małżeństw niesakramentalnych. Taką samą wiadomość przeczytaliśmy bodajże w „Drogach Miłosierdzia”. Dziękujemy Bogu, że prawie od pierwszej Mszy św. zorganizowanej dla nas zaczęliśmy uczęszczać. Mając opiekę duszpasterza oraz ludzi, którzy myślą i przeżywają podobnie jak my, poczuliśmy, że wracamy do Kościoła, i że może to nam pomóc na pełne uczestnictwo we Mszy św. Uczestnicząc w comiesięcznych Mszach św., rozmawiając z księdzem, czytając odpowiednią lekturę, słuchając słów Naszego Ojca Świętego – wyzwoliło to w nas ogromną tęsknotę bycia z Bogiem, poczuliśmy, że tak dalej żyć nie możemy. Podjęliśmy decyzję, którą przedstawiliśmy naszemu księdzu. Zdawaliśmy sobie sprawę, że decydujemy się na wyrzeczenie, ale miłość do Boga był bardzo silna. Na nasze pełne uczestnictwo we Mszy św. zdecydowaliśmy się 2 lata temu, złożyliśmy zobowiązanie przed Bogiem i kapłanem, że nasz związek przekształci się w przyjaźń, wzajemną pomoc, opiekę dwojga ludzi. Wybraliśmy związek – styl siostrzano – braterski. Ofiarując Bogu nasze wyrzeczenie otrzymaliśmy od Niego dużo więcej, bo do naszego życia weszło dużo spokoju, radości. Nie było żadnego kłopotu z wprowadzeniem w życie naszej „obietnicy”. Na pewno naszego obecnego życia byśmy nie zmienili – przyjmowanie Eucharystii stało się dla nas oczywiste. Ufamy nieskończonej dobroci Boga, ufamy Jego Miłosierdziu i chętnie byśmy korzystali z np. Dni Skupienia, Rekolekcji, czy spotkań z księdzem do spraw trudnych, by móc w dalszym ciągu zaspokajać potrzeby duchowe , by móc nawracać się ciągle, stale.” Krystyna i Ryszard

2. "Co nam dają msze i spotkania dla małżeństw niesakramentalnych?

Dobrze, że ktoś pomyślał również o małżeństwach niesakramentalnych. Znalazł się duszpasterz,  chwała mu za to. Niech mu Bóg dopomaga, w tym co robi. Organizuje nam raz w miesiącu msze . Są również rekolekcje i spotkania poza mszą świętą, na które zaprasza gości -księży którzy głoszą słowo Boże i księży rekolekcjonistów. Rozmawiamy wtedy na tematy dobrze nam znane, nie wstydzimy się rozmawiać o naszych porażkach życiowych. Przez uczestniczenie we mszach świetych dla małżeństw niesakramentalnych przybliżamy się do Boga, do jego łask. Swoim aktualnym życiem  staramy się o potrzebne nam łaski w naszym dalszym życiu. Uczestniczymy we mszy  świętej czytając czytania i przeżywamy spotkania z Bogiem, do którego przybliża nas nasz duszpasterz. Organizujemy również poza kościołem msze, spotkania prywatne. Co roku w miesiącu czerwcu wyjeżdżamy wraz z księdzem poza Białystok. Uczestniczymy we mszy świętej, a potem mamy spotkania przy ognisku, gdzie znowu przybliżamy się i poznajemy siebie , wymieniamy się naszymi spostrzeżeniami . Te spotkania wzmacniają w nas wiarę i nadzieję na przyszłość. Zapraszamy wszystkie pary małżeńskie niesakramentalne , które nie wiedzą o nas i o takich spotkaniach i naszych mszach". Nina