NATURALNE PLANOWANIE RODZINY

Naturalne Planowanie Rodziny to styl życia skoncentrowany wokół pozytywnego podejścia do seksualności, płodności i otwartości na życie. Jednym z elementów tego stylu są metody rozpoznawania płodności.

» Czytaj więcej...
SINGLE

Jesteś samotny?

» Czytaj więcej...
MAŁŻEŃSTWO
Spotkania Małżeńskie: rekolekcje - dialog - spotkanie
» Czytaj więcej...
MAMA

Chrześcijański Klub Mam

» Czytaj więcej...
REKOLEKCJE MAŁŻEŃSKIE

Budowanie wspólnoty małżeńskiej, pogłębienie relacji, szukanie dróg wyjścia, pojednanie, przebaczenie - wszystko dla dobra małżeństwa

» Czytaj więcej...
SYCHAR
Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar
» Czytaj więcej...
ABRAHAM I SARA

Wasze małżeństwo dotknięte jest niepłodnością?

» Czytaj więcej...
SENIOR

Nasz Klub

» Czytaj więcej...
NIESAKRAMENTALNI

Twoje małżeństwo skończyło się rozwodem...

» Czytaj więcej...
ALTERNATYWA DLA IN VITRO

NaProTechnologia

» Czytaj więcej...
ADOPCJA DUCHOWA

Duchowa Adopcja jest codzienną modlitwą w intencji dziecka poczętego, którego życia w łonie matki jest zagrożone

» Czytaj więcej...
OKNO ŻYCIA

Zrób wszystko, aby uratować każdego człowieka

» Czytaj więcej...
POGRZEB DZIECKA NIENARODZONEGO

Dzieci zmarłe przed narodzeniem zasługują na godny pogrzeb i są do tego podstawy prawne

» Czytaj więcej...
PRZECZYTANE

Praktykujący katolicy coraz mniej akceptują antykoncepcję

» Czytaj więcej...
INFORMATOR

Informator o placówkach i organizacjach wspierających dziecko, rodzinę, szkołę

» Czytaj więcej...
niezbędne formalności i przebieg sakramentu

 

Przygotowanie bezpośrednio poprzedzające przyjęcie sakramentu małżeństwa.

 
W Archidiecezji Białostockiej przygotowanie bezpośrednie obejmuje następujące etapy:
 
1. Zgłoszenie się do kancelarii parafii jednego z narzeczonych w celu ustalenia daty ślubu oraz informacja o potrzebnych dokumentach (przynajmniej 3 miesiące przed ślubem)
 
2. Katechezy przedmałżeńskie (kurs) (rozpoczęty najpóźniej 3 miesiące przed ślubem)
 
3. Trzy spotkania w Poradni rodzinnej (3x1 godz. w czasie ok. 1,5 miesiąca)

4. Dzień skupienia narzeczonych (spotkanie kończące katechezy przedmałżeńskie w formie podstawowej lub włączony w program katechez przedmałżeńskich w formie nadzwyczajnej)
 
Potrzebne dokumenty:
 
1. świadectwo chrztu świętego obydwu stron wydane w celu zawarcia małżeństwa (ważne 6 miesięcy od daty wydania)
2. świadectwo bierzmowania
3. strona owdowiała przynosi – akt zgonu współmałżonka
4. ostatnie świadectwo katechizacji szkolnej
5. zaświadczenie ukończenia katechezy przedmałżeńskiej, tzw. kurs przedmałżeński i dnia skupienia
6. zaświadczenie o odbyciu 3 spotkań w poradni rodzinnej
7. zaświadczenie o odbyciu 2 spowiedzi przedślubnej (I - po rozpoczęciu przygotowań do ślubu, II - bezpośrednio przed zawarciem małżeństwa)
8. dowody osobiste
9. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego, w trzech egzemplarzach (sporządzone najwyżej na trzy miesiące przed dniem ślubu)